• Πετρούπολη
    Διεύθυνση:  25ης Μαρτίου 111
    Τηλέφωνο:  210-5024533
    Διανομή:  7:30 - 15:00 εκτός κυριακής