• Πλατεία Κολιάτσου
    Διεύθυνση:  Πατησίων 248
    Τηλέφωνο:  210-2233897