• Αγία Βαρβάρα
    Διεύθυνση:  Ελ. Βενιζέλου 124
    Τηλέφωνο:  210-5440620
    Διανομή:  7:30 - 21:00