• Κουκάκι
    Διεύθυνση:  Βεϊκου 70
    Τηλέφωνο:  210-9245390