• Θρακομακεδόνες
    Διεύθυνση:  Θρακομακεδόνων 129
    Τηλέφωνο:  210-2431477
    Διανομή:  Δευτέρα-Παρασκευή 7:00-21:00
    Σάββατο-Κυριακή 7:00-16:00