• Νέα Ιωνία
    Διεύθυνση:  Λεώφ. Ηρακλείου 244
    Τηλέφωνο:  210-2799940
    Διανομή:  8:00 - 15:00